Om oss - en personalkooperativ förskola i Bromma

Vi på Björntjänst tycker att det är roligt att få vara med och fylla Ers barns ryggsäckar med upplevelser, kunskaper och erfarenheter som barnen ska ha med sig i livet. VÅR VISION OCH VÄRDEGRUND är att på vår förskola ska alla känna sig delaktiga och ha inflytande över sin vardag. Genom trygghet och ett utforskande arbetssätt skapar vi lust att leka och lära. Genom likabehandlingsplan ser vi alla människors lika värde och att alla får vara sitt bästa jag varje dag. 

VERKSAMHET

Pedagogernas uppdrag är att ta tillvara på barnens nyfikenhet och deras frågor. Med ett utforskande arbetssätt skapas ständigt nya utmaningar för barnen, där de får utrymme för sina funderingar. Du som förälder är en viktig förutsättning för att vi ska nå goda resultat i vårt arbete.
Vi har  valt att arbeta med att ha 3 fasta aktivitetsdagar. I dessa dagar och hela veckan lägger vi stor vikt i att barnen på ett lekfullt sätt får lärande inom läroplanens element som är: NATURVETENSKAP/TEKNIK vi går till skogen  varje vecka. " Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och enkla naturvetenskapliga fenomen. Lpfö-98/-10." Vi har GYMNASTIK/RÖRELSE varje vecka. "Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin:  Motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och välbefinnande. Lpfö -98/-10".
 På våra SKAPANDE dagar får barnen utefter fantasi, upplevelser och tankar, chans att med olika material, uttrycka sig  efter sin egen förmåga. " Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som bild. Lpfö-98/-10." Dagarna på Björntjänst fylls också  med MATEMATIK och SPRÅKUTVECKLING som vi lägger stor vikt  på i vår verksamhet. 

Vi erbjuder även alla barn som fyllt 4 år skridskoåkning på vintern.

På våren åker vi på gemensam utflykt, föräldrar är välkomna att åka med.
Vi avslutar varje år vårterminen med en stor fest tillsammans med Er föräldrar.

INSKOLNING
Att börja på förskolan innebär en stor omställning för barnet, ny miljö och många nya människor att lära känna. För att starten ska bli så bra som möjligt så har vi valt att ha inskolning med föräldrasamverkan under 3 dagar. Vi ordnar ett informationsmöte oftast veckan innan starten, som handlar om vad som komma skall och ni har chans att få svar på frågor och dyl. Inskolningstiden varierar från barn till barn och anpassas efter Er och Ert barn. 

Marita Dahlberg fsk.chef 

     

 

 

 

 

 


 
 
 

 

 

 


   

FÖRSKOLAN BJÖRNTJÄNST • BÄCKBORNAS VÄG 17 • 168 60 BROMMA • TEL. 08 - 687 03 45 • E-POST. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.