Vi Erbjuder

Vi erbjuder en förskola som med ett utforskande arbetssätt, ständigt skapar nya utmaningar för barnen, där de får utrymme för sina funderingar och tankar.

Vi har tre åldersblandade avdelningar.

Nallebo med barn mellan 1-3 år, där arbetar tre pedagoger på 100%.  På Kulan Rosa och Kulan Blå finns barn mellan 3-6 år.

Vi har eget kök där det lagas bra och varierande kost för barn.

Vår vision är att alla ska känna sig delaktiga och ha inflytande över sin vardag. Genom trygghet och ett utforskande arbetssätt skapar vi lust att leka och lära.

Du som vårdnadshavare är en viktig förutsättning för att vi ska nå goda resultat i vårt arbete.

Förskolan arbetar aktivt med alla målområden i Läroplanen.

Vi arbetar kontinuerligt med systematiskt kvalitetsarbete, och för att uppnå våra mål utvärderas förskolans verksamhet med stöd av Stockholms stads brukarundersökning och dokumentation

Ställ ditt barn i kö